پاورپوینت درمورد آدرنال.PPT

پاورپوینت درمورد آدرنال.PPT

پاورپوینت درمورد آدرنال.PPT

 

 

 

به نام خدا

 

مشخصات فایل

فرمت:power point

قابل ویرایش و آماده پیرینت


تعداد اسلاید : 34 اسلاید

بنام خدا بررسی آزمایشگاهی قسمت قشری آدرنال هورمونهای کورتکس آدرنال 1-گلیکو کورتیکوئید ها کورتیزول تنظیم متابولیسم و پاسخ ایمنی
2- مینرالو کورتیکوئید ها آلدسترون فشار خون –حجم عروقی – الکترولیت ها
3- آندروژن های آدرنال DHEA-DHEAs, ویژگی های ثانویه جنسی کنترل ترشح ACTH فاکتورهای مستقیم 1-ترشح CRH -به صورت پالسی با ریتم شبانه روزی از برجستگی میانی هیپوتالاموس
2-تغییر ساعات خواب ریتم جدیدی ایجاد می کند.
3-بستگی به میزان کورتیزول آزاد سرم دارد
4-استرس ها (تب –جراحی –هیپوگلیسمی – ورزش –ترومابرروی آن تاثیر دارد
…….. ACTH کنترل ترشح 6- غذا خوردن باعث ترشحCRHمیگردد.
7-سایتوکائین ها(TNFو آلفا اینترلوکین) باعث تحریک ترشحCRH به صورت مستقیم میگردند.
8- عوامل سایکولوژیک (اضطراب- افسردگی )باعث افزایش ترشح CRHمیگردند سنتز شیمیایی 1-برداشت کلسترول توسط گیرنده LDLبرروی سلول آدرنال
2-فعال شدن آنزیم های مختلف در اثر تحریک های مختلف
21هیدروکسیلاز=تولید کورتیزول
17 هیدروکسیلاز= تولید اندروژن ها نمای بافتی ازمناطق مختلف کورتکس آدرنال آلدسترون کورتیزول آندروژن نحوه کنترل ترشح کورتیزول در اثر تحریک مغز-هیپوفیز قدامی و خلفی –هیپوتالاموس و تغییرات لنفوسیت های خون محیطی ملکول(POMC) Pro Opio melanoCortin توسط CRHفعال شده و باعث ترشح و آزاد سازی ACTHاز سلولهای بازوفیلیک هیپوفیزقدامی میگردد که ACTHدر محور هیپوتالاموس –آدرنال باعث تولید و ترشح کورتیزول می شود. Normal Abnormal انتقال کورتیزول در سرم 1-کورتیزول آزاد کمتر از 5%کورتیزول سرم است
2-کورتیزول باند
2 -1- ترانس کورتین یا گلوبولین متصل به کورتیزول ( (CBGدارای میل ترکیبی زیاد ولی مقدار آن کم است
2-2 -آلبومین دارای مقدار زیاد ولی میل ترکیبی کم
3-متابولیت های کورتیزول
(فقط کورتیزول آزاد دارای خواص هورمونی است )
فقط کورتیزول آزاد و متابولیت های آن
از سد گلومرولی عبورمی کند) عملکرد کورتیزول در بدن انسان حفظ حیات انسان الف:- تولید سوخت پر انرژی گلوکز از طریق :
1- سرکوب ترشح انسولین
2- کاهش برداشت قند
3-حفظ ذخایر گلیکوژن
4-تحریک گلیکونئوژنز
5- کاهش همه فعالیت های مغایر با تولید انرژی

(اثرات دیابتوژنیک ) عملکرد کورتیزول در بدن انسان ....... ب :تنظیم متابولیسم پروتئین ها
1- افزایش کاتابولیسم
2- افزایش اسید امینه آزاد سرم و تولید نیتروژن

عملکرد کورتیزول ......... ج : تنظیم متابولیسم لیپیدها از طریق :
1- تاثیر مستقیم روی کبدو تولید آنزیم های مورد نیاز
2-فعال سازی لیپاز سلولی توسط کاتکول آمین ها
عملکرد کورتیزول ........ د: عملکرد متفاوت در بافتهای متفاوت :
1- ماتریکس استخوان ستون مهره ها و دیگر استخوانها
2-چربی : کاهش در نقاط مختلف و تجمع در نواح

 

 

درصورت سوال یا مشکل در خرید یا نارضایتی از فایل خریداری شده با مدیر فروشگاه در ارتباط باشید.در صورتی که درمورد یک فایل سوال داشته باشید سریعا پاسخ خواهیم داد و درصورتی که از یک محصول شکایت داشته باشید سریعا از فروشگاه حذف خواهد شد.

ضمانت خرید

تا 24 ساعت پس از خرید در صورتی که از فایل خریداری شده نارضایتی داشته باشید 100 درصد وجه به حساب شما عودت داده خواهد شد. برای پیگیری خرید به بخش پشتیبانی مراجعه کنید.