پاورپوینت درمورد انواع پوششهای سقف های شیبدار

پاورپوینت درمورد انواع پوششهای سقف های شیبدار

پاورپوینت درمورد انواع پوششهای سقف های شیبدار

 

 

 

به نام خدا

 

مشخصات فایل

فرمت:power point

قابل ویرایش و آماده پیرینت


تعداد اسلاید : 27 اسلاید

بنام خدا انواع پوششهای سقف های شیبدار آندولین آندولین
گروه کارخانجات آندولین فعالیت خودرادرسال1945درفرانسه آغازکرد.درحال حاضراین گروه صنعتی با تولیدوعرضه متجاوز
از یک میلیارد مترمربع مقام نخست درجهان درزمینه تولیدپوشش سقف وعایقهای ساختمانی رادراختیارداردودرپنچ قاره جهان-درکشورهای مختلف فعالیت می نماید. آندولین اروپاآسیا:
آندولین اروپا آسیایکی ازمراکزاصلی تولیدوپخش محصولات گروه آندولین است این شرکت فعالیت خود را ازسال1994آغاز
نمودویک شرکت فرانسوی می باشدومحل جغرافیای ان جهت پوشش قسمتی از بازارهااروپاواسیای میانه وخاورمیانه درکشوره
ترکیه قرار گرفته است.
آندولین
گروه کارخانجات آندولین فعالیت خودرادرسال1945درفرانسه آغازکرد.درحال حاضراین گروه صنعتی با تولیدوعرضه متجاوز
از یک میلیارد مترمربع مقام نخست درجهان درزمینه تولیدپوشش سقف وعایقهای ساختمانی رادراختیارداردودرپنچ قاره جهان-درکشورهای مختلف فعالیت می نماید. آندولین اروپاآسیا:
آندولین اروپا آسیایکی ازمراکزاصلی تولیدوپخش محصولات گروه آندولین است این شرکت فعالیت خود را ازسال1994آغاز
نمودویک شرکت فرانسوی می باشدومحل جغرافیای ان جهت پوشش قسمتی از بازارهااروپاواسیای میانه وخاورمیانه درکشوره
ترکیه قرار گرفته است.
آندولینhigh resistance-hr)مقاومت بالا) بصورت ورق محصول اصلی درگروه آندولین ویژه پوشش سقف ساختمان
می باشد. آندولین hrازترکیب خالص الیاف طبیعی تولید شده است ودرجریان با یک روش مخصوص ورقها ضمن تزریق بیتومن
از درون رنگ می پذیرد ، به نحوی که در سخت ترین شرایط این رنگها ثابت می ماند.آندولینhrیک محصول عالی دربرابرنفوذ آب
است. ازآن جا که انعطاف پذیر بوده غیر قابل ترک برداشتن است.وهمچنین بخاطر غیرقابل زنگ زدگی، غیر قابل پوسیدگی،مقاوم بودن درمقابل اشعه های ماوراءبنفش ومقاوم بودن درمقابل موادبیولوژیکی وشیمیایی موجود درهوا عمری طولانی دارد ونیازی به وارسی دائمی نداشته وبه محیط زیست آسیب نمی رساند. تولید باکیفیت بالا
بلااستثنا درتمامی کارخانجات گروه آندولین در8 کشورجهان بااستفاده ازتکنولوژی پیشرفته واستاندارد بالا انواع محصولات
ازقبیل آندولین hr (ورق پوشش سقف بام ونما)وعایقهای زیر بام (ایزولین-روفولین)وعایقهای ضد آب ساخته می شود وبه
خاطره سازگاری با محیط زیست-کارخانجات آندولین تعداد زیادی جوایزوگواهینامه دریافت نموده است.ورقهای آندولین
HR توسطCEN(کمیته استاندارد اروپا)مورد آزمون وتایید قرار گرفته وطبق استاندارد534EN-باکیفیت بالا از نوعA تولید
وعرضه می شود. مشخصات آندولینHR
ورق ویژه پوشش بام (سقف)
طول: 200سانتیمتر
عرض: 95سانتیمتر
سطح خالص پوشش: 59/1مترمربع توسط هر ورق
وزن هر ورق: 5/6 کیلوگرم(هرمتر مربع 4/3کیلوگرم)
ارتفاع شیار: 4سانتیمتر
تعداد شیار: 10 شیار درهر ورق
بسته بندی: 300 ورق درهرپالت رنگ ورق:
ورق وتیزه آندولین دررنگهای سیاه-قرمزوسبز بصورت استاندارد تولید می شود وبنا به سفارش سایر رنگها مانند قهوه ای
-آلومینومی-رنگ استتاری وحتی بصورت دو رویه رنگ2 HRقابل عرضه میباشد. مشخصات تیز

 

 

درصورت سوال یا مشکل در خرید یا نارضایتی از فایل خریداری شده با مدیر فروشگاه در ارتباط باشید.در صورتی که درمورد یک فایل سوال داشته باشید سریعا پاسخ خواهیم داد و درصورتی که از یک محصول شکایت داشته باشید سریعا از فروشگاه حذف خواهد شد.

ضمانت خرید

تا 24 ساعت پس از خرید در صورتی که از فایل خریداری شده نارضایتی داشته باشید 100 درصد وجه به حساب شما عودت داده خواهد شد. برای پیگیری خرید به بخش پشتیبانی مراجعه کنید.