پاورپوینت درمورد استفاده از تصاویر در طراحی پیام

پاورپوینت درمورد استفاده از تصاویر در طراحی پیام

پاورپوینت درمورد استفاده از تصاویر در طراحی پیام

 

 

 

به نام خدا

 

مشخصات فایل

فرمت:power point

قابل ویرایش و آماده پیرینت


تعداد اسلاید : 47 اسلاید

بنام خدا استفاده از تصاویر در طراحی پیام تصاوير در انتقال پيام داراي چه جايگاهي هستند؟ مردم بيشتر اطلاعات خود را از طريق ديدن به دست مي آورند.
در رسانه هاي تصويري، پيام هاي مورد نظر عمدتا از طريق مجراها و رمزهاي تصويري مبادله مي شوند.
هنگام نگاه كردن به يك تصوير، در همان لحظه مي توان به كل و يا هر يك از اجزاء آن توجه كرد. تمركز موجب درك سريع تر پيام نهفته در آن مي شود.

رمزهاي تصويري براي بيشتر مردم قابل فهم هستند.
با تصوير مي توان اطلاعات فشرده و بسياري را در حجم و فضايي كم ارائه كرد.
تصاوير به تجربه دست اول و محسوس نزديك ترند
قابل فهم تر هستند.
در تصوير خود پديده و نه علائم كلامي آن مطرح مي شوند. تصاوير در انتقال پيام داراي چه جايگاهي هستند؟ در مطالعه استراليا در سال 2009 مشخص گرديد كه هم افراد سيگاري و هم ساير ذي نفعان در حوزه سلامت آن كشور معتقد بودند كه ادراك افراد از پيام هاي بهداشتي و هشدارها با ارائه تصاوير گرافيكي در مورد مضرات سيگار افزايش مي يابد.
كاربرد پيام هاي تصويري در آموزش 1. تاكيد بر نكات مهم و جلب توجه مخاطبان نسبت به آنها
2. كمك به حافظه و يادآوري
3. بازنمايي واقعيت
4. نشان دادن پديده هاي عيني غير قابل دسترس
5. عيني كردن مفاهيم مجرد مانند شكلي از يك مدل ارتباطي. كاربرد پيام هاي تصويري در آموزش 6. تغيير نگرش
8. كمك به سازمان دهي مطالب در ذهن مخاطب (مانند استفاده از چارت ها)

9. ايجاد فرصت استراحت ذهني براي مخاطب ( با قرار دادن يك تصوير در يك متن پيچيده)
10. فراهم كردن امكان مقايسه براي تشخيص شباهت ها و تفاوت هاي بين پديده ها و اشياء

11. فعال كردن دانش قبلي و يا ايجاد دانش زمينه براي يادگيري مطلب جديد
12. نشان دادن تغييرات پديده ها در طول زمان

13. برقراري ارتباط بين كميت ها; مانند نموداري كه روابط بين مجموعه اي از اعداد را نشان مي دهد. عناصر تصويري كدامند؟ نقطه ، خط، شکل ، جهت ، بافت ، حرکت وریتم ، انداز و تناسب ها ، بعد سوم ، رنگ
نقطه:
ساده ترين واحد يا عنصر بصري، در عين آرامش و بي حركتي، در درون خود نيروي شكل دهي و پديدآوري عناصر تصويري ديگري را دارد.
از تكرار نقطه ها خط، حجم، سايه روشن و غيره ايجاد مي شود.
مهم ترين ويژگي نقطه، خاصيت جلب نگاه بيننده است.
قرار گرفتن تعدادي نقطه در پي هم،‌ چشم را به جهتي خاص هدايت مي كند.
 
عناصر تصويري كدامند؟ نقطه ، خط، شکل ، جهت ، بافت ، حرکت وریتم ، انداز و تناسب ها ، بعد سوم ، رنگ
2. خط:
خط نقش هدايت چشم را بر عهده مي گيرد و مي تواند نظر بيننده را به همراه خود در جهت هاي مختلف به حركت در آورد.
خط تصويري مي تواند ضخامت هاي مختلف داشته باشد.
هر يك از انواع خط و جهت هاي آنها، ‌با داشتن معاني ويژه، مي توانند حس هاي متفاوتي به بيننده القا كنند.
خط منحني بيانگر ملايمت، ظرافت، آرامش، لطافت، شادابي و نشان دهنده حركات لطيف و موزون است.
خط شكسته يا زيگزاگ نشانه و القا كننده حس اضطراب،‌ بي نظمي،‌ خشونت و خطرناك بودن است.
خط هاي ترسيم شده با خط كش، احساس رسمي و دقيق بودن و خط هاي ترسيم شده با دس

 

 

درصورت سوال یا مشکل در خرید یا نارضایتی از فایل خریداری شده با مدیر فروشگاه در ارتباط باشید.در صورتی که درمورد یک فایل سوال داشته باشید سریعا پاسخ خواهیم داد و درصورتی که از یک محصول شکایت داشته باشید سریعا از فروشگاه حذف خواهد شد.

ضمانت خرید

تا 24 ساعت پس از خرید در صورتی که از فایل خریداری شده نارضایتی داشته باشید 100 درصد وجه به حساب شما عودت داده خواهد شد. برای پیگیری خرید به بخش پشتیبانی مراجعه کنید.