پاورپوینت درمورد فیزیک پایه

پاورپوینت درمورد فیزیک پایه

پاورپوینت درمورد  فیزیک پایه

 

 

 

به نام خدا

 

مشخصات فایل

فرمت:power point

قابل ویرایش و آماده پیرینت


تعداد اسلاید : 346 اسلاید

بنام خدا فیزیک پایه I فصل 1- اندازه گیری فصل 1- اندازه گیری کمیتهای فیزیکی، استانداردها و یکاها
دستگاه بین المللی یکاها
استاندارد طول
استاندارد جرم
استاندارد زمان
فصل 1- کمیتهای فیزیکی ، استانداردها ، و یکاها سنگ بنای علم فیزیک کمیتهای فیزیکی است که ما برای بیان قوانین فیزیک از آنها استفاده می کنیم .

تعداد کمیتهای فیزیکی بسیار زیاد است. این کمیتها از هم مستقل نیستند. به عنوان مثال ، سرعت برابر نسبت طول به زمان است.

کاری که باید بکنیم این است که از میان تمام کمیتهای فیزیکی ممکن چند کمیت مشخص را انتخاب کنیم و آنها را کمیتهای اصلی بنامیم
فصل 1- کمیتهای فیزیکی ، استانداردها ، و یکاها بقیه کمیتها را از این کمیتها ی اصلی به دست می آوریم . که آن را کمیت فرعی می نامیم.

برای هر یک از این کمیتهای اصلی استانداردی د رنظر می گیریم . به عنوان مثال ، اگر طول را کمیت اصلی انتخاب کنیم ، متر را به عنوان استاندارد آن در نظر می گیریم.
فصل 1- کمیتهای فیزیکی ، استانداردها ، و یکاها چند کمیت را باید به عنوان کمیت اصلی انتخاب کنیم ؟ ب) اینها چه کمیتهایی باید باشند ؟

پاسخ این دو پرسش این است که کمترین تعداد از کمیتهای فیزیکی را که بتوانندبه ساده ترین صورت توصیف کاملی از فیزیک به دست بدهند انتخاب می کنیم .

برای این کا رامکانات متعددی وجود دارد . مثلا نیرو در یک دستگاه کمیت اصلی و در دستگاهی که ما انتخاب خواهیم کرد کمیت فرعی است فصل 1- دستگاه بین المللی یکاها در سیستم بین المللی SI ، کمیتهای اصلی در مکانیک طول، زمان و جرم می باشد. فصل 1- دستگاه بین المللی یکاها یکاهای فرعی SI مانند سرعت، نیرو ، مقاومت الکتریکی ، و نظایر آنها است.
مثلا یکای نیرو در SI ، که نیوتون ( با نماد N ) نامیده می شود بر حسب یکاهای اصلی SI به صورت زیر تعریف می شود:
1N=1m.kg/s2 فصل 1- دستگاه بین المللی یکاها برای بیان اعداد بسیار بزرگ یا بسیار کوچک معمولا از پیشوندهای جدول زیر استفاده می شود فصل 1- استاندارد طول
اولین استاندارد بین المللی طول میله ای بود از آلیاژ پلاتین – ایریدیوم به نام متر استاندارد که اکنون در اداره بین المللی اوزان و مقیاسها نگه داری می شود.
مهترین ایراد میله متر دقت بسیار کم آن است.

استاندارد های دیگر طول، طول موج نور و استاندارد اتمی است. فصل 1- استاندارد جرم استاندارد SI جرم استوانه ای از پلاتین – ایریدیوم است که در اداره بین المللی اوزان و مقیاسها نگه داری می شود و طبق توافق بین المللی جرم یک کیلوگرم به آن نسبت داده شده است.در مقیاس اتمی، جرم اتم c12 که بنا به تعریف 12 برابر یکای اتمی جرم (u) است، استاندارد جرم است: فصل 1- استاندارد زمان هر پدیده تکرار شونده را می توان به عنوان معیار زمان بکاربرد.مثلا چرخش زمین به دور خودش نخستین استاندارد زمان بود.

ارتعاشات بلور کوارتز استاندارد خوبی برای زمان است.

اکنون ساعتهای اتمی که بر اساس بسامد مشخصه ایزوتوپ Cs133 کار می کند به عنوان استاندارد بین ا لمللی زمان پذیرفته شده است. فصل2- بردارها ف

 

 

درصورت سوال یا مشکل در خرید یا نارضایتی از فایل خریداری شده با مدیر فروشگاه در ارتباط باشید.در صورتی که درمورد یک فایل سوال داشته باشید سریعا پاسخ خواهیم داد و درصورتی که از یک محصول شکایت داشته باشید سریعا از فروشگاه حذف خواهد شد.

ضمانت خرید

تا 24 ساعت پس از خرید در صورتی که از فایل خریداری شده نارضایتی داشته باشید 100 درصد وجه به حساب شما عودت داده خواهد شد. برای پیگیری خرید به بخش پشتیبانی مراجعه کنید.